Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu, gói thầu

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu, gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tháng 9 + 10 năm 2021

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 16
Đăng nhập