Phòng Tổ chức - Hành chính - Vật tư thiết bị y tế

Phòng Tổ chức hành chính

1. Địa chỉ: Tầng 4, khu nhà A, Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng

2. Điện thoại: 02063 852 301 - 02063 607 728

3. Email:   hanhchinhtochucyhct@gmail.com

 4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số 06 viên chức lao động

          Trong đó có: Trưởng phòng, 01 kỹ sư điện, 01 cán sự, 01 Y sỹ, 01 lái xe, 01 bảo vệ;

 5. Ban lãnh đạo từ  2010 đến nay: 

CN.  Nông Thị Bưu
Trưởng phòng

 

               

6. Lịch sử:

Năm thành lập :1967

Các giai đoạn phát triển của phòng:

1983 đến 2003

Phụ trách phòng

Đ/C Nông Đình Ngậu

2004 đến 2009

Phó trưởng phòng

Đ/C Võ Thị Bình

2010 đến nay

Trưởng phòng

Đ/C Nông Thị Bưu

7. Nhiệm vụ chức năng

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

9. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

10. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

11.  Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

12. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

13.  Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

14. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

15.  Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch

16. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

17 Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

18.  Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

19. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

8. Thành tích

8.1.Kết quả hoạt động

          Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng TCHC là 1 khối đoàn kết thống nhất, điều đó giúp cho phòng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

          Đã có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác: Xây dựng được phương pháp quản lý hồ sơ dễ tìm, dễ lấy...

          Quản lý công tác Tổ chức cán bộ (hồ sơ, nhân lực, khen thưởng, lương , đào tạo...)

          Đã hoàn thành tốt công tác lập sổ BHXH cho toàn thể cán bộ, viên chức bệnh viện kể cả nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn,

          Giải quyết tốt mọi chế độ chính sách nhà nước đối với cán bộ, viên chức của bệnh viện như: Nghỉ hưu, ốm đau, thai sản,  bệnh nghề nghiệp, phụ cấp chống dịch, tăng lương cho CBVC đúng kỳ hạn.

          Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng các quy chế, đề án hoạt động về chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức của bệnh viện

          Tham mưu cho Ban chi ủy - Ban giám đốc bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đảm bảo đội ngũ kế cận vững mạnh không bị hẫng hụt.

          Để động viên khen thưởng kịp thời thành tích của các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, phòng Tổ chức hành chính đã tham mưu với Ban chi ủy, Giám đốc, Tổ thẩm định công tác thi đua, khen thưởng Bệnh viện trình cấp có thẩm quyền  tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như:

* Huân chương Lao động hạng Ba (1986) hạng Nhì (1996) hạng Nhất (2002)

* Anh hùng Lao động (2005)

* Huân chương Độc lập hạng Ba (2012)

* Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2004, 2008)

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008)

* Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Cao Bằng

            (2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016)

 

8.2. Thành tích thi đua của Phòng

          - Phòng Tổ chức hành chính liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến

          - 03 cán bộ của phòng đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ( 2008, 2011,2016)

          01 cán bộ của phòng được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân (2007)

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 4 219
  • Tổng lượt truy cập: 209461
  • Tất cả: 246
Đăng nhập