Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
Số: 858 /STNMT-BVMT Về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 55
28/04/2020
Số:1886/QĐ-BYT Quyêt định Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”
Lượt xem: 58
27/04/2020
Số:1773/BYT - MT SỔ TAY HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI CỘNG ĐỒNG
Lượt xem: 157
20/04/2020
Số:1719/QĐ-BYT HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TÍNH DO SARS-CoV-2 (COVID-19)
Lượt xem: 175
15/04/2020
Số:953/DKK-UBND Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 155
15/04/2020
Số:189/BC–YHCT Về việc rà soát những trường hợp lao động, làm việc tại Công ty Samsung
Lượt xem: 158
14/04/2020
Số:1336/SYT-NV Tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid -19 ra cộng đồng
Lượt xem: 172
14/04/2020
Số:711/TB-KSBT Rà soát các trường hợp đi, đến, làm việc tại Công ty Sam Sung, tỉnh Bắc Ninh trở về tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 182
13/04/2020
Số:1519/BYT-MT V/v hướng dẫ đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID - 19 cho người dân và cộng đồng
Lượt xem: 184
25/03/2020
Số:963/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19"
Lượt xem: 164
18/03/2020
12