Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 858 /STNMT-BVMT 28/04/2020 Về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 324
Tải về 200
Số:1886/QĐ-BYT 27/04/2020 Quyêt định Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”
Lượt xem: 235
Tải về 10
Số:1773/BYT - MT 20/04/2020 SỔ TAY HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI CỘNG ĐỒNG
Lượt xem: 304
Tải về 2
Số:953/DKK-UBND 15/04/2020 Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 318
Tải về 1
Số:1719/QĐ-BYT 15/04/2020 HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TÍNH DO SARS-CoV-2 (COVID-19)
Lượt xem: 319
Tải về 5
Số:1336/SYT-NV 14/04/2020 Tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid -19 ra cộng đồng
Lượt xem: 366
Tải về 3
Số:189/BC–YHCT 14/04/2020 Về việc rà soát những trường hợp lao động, làm việc tại Công ty Samsung
Lượt xem: 337
Tải về 1
Số:711/TB-KSBT 13/04/2020 Rà soát các trường hợp đi, đến, làm việc tại Công ty Sam Sung, tỉnh Bắc Ninh trở về tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 328
Tải về 0
Số:1519/BYT-MT 25/03/2020 V/v hướng dẫ đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID - 19 cho người dân và cộng đồng
Lượt xem: 369
Tải về 2
Số:963/QĐ-BYT 18/03/2020 ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19"
Lượt xem: 321
Tải về 2
12