Gía dịch vụ theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
13.2019.TT - BYT.pdf
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 2 469
  • Tổng lượt truy cập: 248970
  • Tất cả: 1071
Đăng nhập