V/v hướng dẫ đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID - 19 cho người dân và cộng đồng
Số ký hiệu văn bản Số:1519/BYT-MT
Ngày ban hành 25/03/2020
Ngày hiệu lực 24/03/2020
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫ đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID - 19 cho người dân và cộng đồng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Đỗ Xuân Tuyên
Tài liệu đính kèm 1519.pdf