Quyêt định Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”
Số ký hiệu văn bản Số:1886/QĐ-BYT
Ngày ban hành 27/04/2020
Ngày hiệu lực 27/04/2020
Trích yếu nội dung Quyêt định Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 13.-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-tai-lieu-chuyen-mon-huong-dan-dieu-tri-quan-ly-mot-so-benh-khong-lay-nhiem-trong-dich-covid-19-.pdf