Về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản Số: 858 /STNMT-BVMT
Ngày ban hành 28/04/2020
Ngày hiệu lực 28/04/2020
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nông Văn Chiêm
Tài liệu đính kèm 14.-tang-cuong-thuc-hien-1-so-bien-phap-ql-chat-thai-de-pc-dich-covid-19.pdf